OBJEKTI

167 športnih objektov na 805.061 m²

V Mestni občini Kranj so zgrajeni najsodobnejši športni objekti, ki zagotavljajo občankam in občanom Kranja kakovostno življenje, mladim pa omogočajo pogoje za šolsko športno vzgojo, rekreacijo, športno vadbo in tekmovanja.

Športu in rekreaciji je skupaj namenjenih 167 športnih objektov, ki zavzemajo površino 805.061 m². Od tega je 27.285 m² zaprtih in 777.767 m² odprtih športnih površin.
Površina športnih objektov na prebivalca je 15,68 m². Od tega je na prebivalca 0,53 m² zaprtih (republiški normativ 0,5 m²) in 15,15 m² odprtih športnih površin (republiški normativ 3,0 m²).

Športni objekti se nahajajo na 50 lokacijah in so vpisani v razvid športnih objektov pri Ministrstvu za šolstvo in šport, razen šestih. Zavod za šport Kranj neposredno ali posredno (preko športnih društev, klubov, zvez in krajevnih skupnosti) upravlja z 59 športnimi objekti na 15 lokacijah.

1.132.000 uporabnikov športnih objektov

Športne objekte v Mestni občini Kranj na leto obišče 1.132.000  uporabnikov in obiskovalcev. Največji obisk beležimo v Športnem parku Kranj in Športni dvorani Planina.

SPONZORJI IN PARTNERJI