ČLANI UPRAVNEGA ODBORA

Tit Košir – predsednik
Maša Zevnik – sekretarka, email: zveza@sportkranj.si
Luka Berdajs
Anže Brankovič
Slavko Cvetanović
Matej Kozjek
Gorazd Kužnik
Tadej Peranovič
Franc Podlipnik
Primož Starc
Andrej Špelič

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Mitja Kern
Darja Šuster
Viktor Vauhnik

SPONZORJI IN PARTNERJI